×

Test Benchmark

Test benchmark jest to sprawdzenie szybkości zapisu i odczytu dysku twardego. Wykres jeżeli jest taki jak poniżej wskazuje na problem z dyskiem twardym.

Opis:
Transfer Rate Minimum – Minimalna prędkość transferu danych
Transfer Rate Maximum – Maksymalna prędkość transferu danych
Transfer Rate Average – Średnia prędkość transferu danych
Access Time (Czas dostępu do dysku)określa czas dostępu do 1 bitu danych na dysku.
Burst Rate (maksymalna prędkość interfejsu) Wartość odzwierciedla prędkość wewnętrzną dysku.
CPU Usage – zużycie procesora przeznaczone na odczyt danych wartość im niższa tym lepiej.